Visans Vänners Vänner

Visans Vänner har länge strävat efter att installera fast el i anslutning till spelplatsen i Spraglehall, just utanför naturreservatet. Med fast installerad el skulle användandet av vår fina scen kunna utökas och det skulle vara möjligt att genomföra även andra typer av arrangemang som körkonserter, friluftsteater och mycket annat.

De tre senaste årens har dock festivalen drabbats av dåligt väder och en följd av detta har varit ett lägre publiktal än vad vi hoppats på. Fritt Spelrum har därför inte gett det överskott som skulle behövas för att förvekliga planerna på fast el. En elcentral finns redan på plats, men det återstår arbetet med att gräva för en kabel och att koppla in centralen. Kostnaden för detta beräknar vi till ca 30.000 kronor.

Mot denna bakgrund har vi för årets festival arbetat efter ett koncept som vi kallar Visans Vänners Vänner. I korthet går det ut på att vi kontaktat ett antal visartister som i de flesta fall redan framträtt på Fritt Spelrum, eller som föreningen på annat sätt har en relation till. För att stötta Visans Vänner och verksamheten i Spraglehall har dessa artister sänkt sina gageanspråk och därmed föreningens kostnader för att genomföra årets festival. Vi kommer även att kontakta såväl våra tidigare sponsorer som potentiellt nya och be dem ingå i Visans Vänners Vänner. Vidare kommer vi att vädja till vår trogna publik att hjälpa till genom att värva nya besökare och kanske även att ge ett litet frivilligt bidrag, utöver entréavgiften. Vi vill också gärna påminna att alla som besökte Fritt Spelrum 2017 lovade att ta med minst en person till det här året... ;-)

Bli en av Visans Vänners Vänner du också!