Medarrangörer

Ett riktigt varm tack

Riktar vi till våra medarrangörer. Utan deras stöd, såväl ekonomiskt som med andra resurser, hade vi inte kunnat genomföra Fritt Spelrum.

NBV Sydost

Sölvesborgs Kommun

Musik i Blekinge

En annan förutsättning för Fritt Spelrum är alla dessa medlemmar i Visans Vänner som troget och träget arbetar helt ideellt för föreningen och för alla andra visvänner. Vi har även en hel del sponsorer som stöttat oss. Vilka dessa är framgår av programbladen. Tack alla ni som gjort detta möjligt.