Kontakt

Vill du nå oss

Så går det bra att skicka ett mejl till frittspelrum@gmail.com. Du kan också kontakta Peter Bengtsson, som är ansvarig för Fritt Spelrum, på telefon 0708-551329. Om du inte når honom, prova att kontakta någon i styrelsen.

Ordförande Ole Sunnerfjell - - - 0732076579 ordf@visansvanner.nu
V.ordförande Anders Malkolmsson - - - 0705190304 vord@visansvanner.nu
Sekreterare Magdalena Albinsson - - - 0738433632 sekr@visansvanner.nu
Kassör Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289 kass@visansvanner.nu
V. sekreterare Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724 kristin@visansvanner.nu
Suppleant Rose-Marie Lindqvist 0456-14576 0702810365 rosemarie@visansvanner.nu
Suppleant Stephan Angsbo 0456-50935 0703800171 stephan@visansvanner.nu
Suppleant Bengt Lindgren - - - 0709959531 stephan@visansvanner.nu